“Stichting molen Landzigt 1857” werd opgericht om de grotendeels - door brand - verwoeste korenmolen van Zuid-Beijerland in haar oude glorie te herstellen. In de statuten van de Stichting is opgenomen:
“Artikel 2.
De stichting stelt zich ten doel:
Het inzamelen van gelden bestemd voor de herbouw en instandhouding van de door brand verwoeste molen te Zuid-Beijerland, gemeente Korendijk en het doen herbouwen van genoemde molen, één en ander in de ruimste zin des woords.”

Het herbouwen van de molen is geslaagd; op 16 mei 1992 is de molen weer feestelijk in gebruik genomen. Aansluitend heeft de stichting zich, na verkoop aan de molenaar, van 2006 t/m 2022 beziggehouden met het inzamelen van gelden voor instandhouding van de molen, het doen instandhouden van de molen en het exploiteren van het windmolenbedrijf. 

Sinds december 2022 is de molen weer terug in eigendom gekomen van de Stichting. 
Hierdoor is de noodzaak om financieel onze "broek op te houden" groter geworden.

De doelstelling van de Stichting wordt op de volgende wijze nagestreefd:

  - Het financieel bijdragen aan de instandhouding van de molen, zo wordt o.m. de kostbare brandverzekeringspremie voor de molen gedragen door de Stichting. Inzameling van gelden gebeurt middelst een netwerk van donateurs
  - Het gevraagd en ongevraagd geven van technische adviezen inzake het beheer van de molen;
  - Het gevraagd en ongevraagd geven van technische adviezen inzake het onderhoud van de molen;
  - Het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen inzake het beheer van de omgeving van de molen om te zorgen voor handhaving en zo mogelijk verbetering van het uitzicht op de molen;
  - Het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen inzake het beheer van de omgeving van de molen om te zorgen voor handhaving en zo mogelijk verbetering van de windtoetreding tot de molen;
  - Het weer terug in bedrijfstellen van de molen;
  - Verkoop van meelprodukten aan het publiek.


Om financieel bij te kunnen dragen aan de instandhouding van de molen wordt een beroep gedaan op een netwerk van donateurs en subsidies van de gemeente Hoeksche Waard, provincie Zuid-Holland en diverse landelijke subsidies.

Beschikbare middelen worden besteed aan de instandhouding van de molen in de ruimste zin des woords en slechts in zeer beperkte mate aan gemaakte onkosten voor deze activiteiten. Voor betalingsverkeer beschikt de Stichting over een bankrekening met een daaraan gekoppelde spaarrekening. Tegoeden zijn ten allen tijde vrij opneembaar om direct inzetbaar te zijn bij eventuele calamiteiten aan/om de molen.

De penningmeester verzorgt het betalingsverkeer en wordt daarin jaarlijks gecontroleerd door twee andere bestuursleden.Doelstelling 2024 in het kort:   klik HIER voor het volledige document.


Qua onderhoud is de molen in het najaar van 2023 bijna in zijn geheel geschilderd. Na het onderzoeken van de optie of reparatie van het kapotte wiekenkruis mogelijk zou zijn is gezien de daarmee samenhangende kosten en beperkte levensduur van deze herstel optie besloten om het wiekenkruis toch in zijn geheel te gaan vervangen en om daar een herstelplan voor op te gaan stellen. Dit laatste ook met als doel om middels dit plan restauratie subsidies aan te gaan vragen. Deze aanvraag is opgesteld en eind 2023 door de provincie Zuid-Holland gehonoreerd waarmee de eerste grote stap richting de uitvoering van de restauratie werkzaamheden kon worden gezet.

In 2024 gaan we als stichting verder op de ingeslagen weg met het op de kaart zetten van molen Landzigt. Voor 2024 hebben we hiervoor een veertiental verschillende activiteiten opgetuigd qua organisatie of deelname, onderstaand een opsomming van alle activiteiten.

1. Deelname aan de winter Taste Zuid-Beijerland met een oliebollen kraam
2. Voorjaars proeverij van allerlei baksels van molenproducten in de Passiehoek
3. Het in maart organiseren van een bedrijven sponsor avond
4. Deelname aan Tour langs de Boer op hemelvaartsdag
5. Deelname aan Nationale Molendag
6. Deelname aan de Rommelmarkt oa met een kraam met molenproducten
7. Organisatie van een pannenkoeken en poffertjesdag voor de schooljeugd
8. Deelname aan de Taste Zuid-Beijerland,
9. Deelname aan de Oogstdag op Tiengemeten,
10. Deelname aan de Open monumenten dag
11. Najaars proeverij van allerlei baksels van molenproducten in de Passiehoek
12. Deelname aan de Hoeksche Waardse Molendag.
13. Kruidnootjes bakken activiteit voor de jeugd van de basisscholen
14. Deelname aan de kerstmarkt te Zuid-Beijerland

Daarnaast zullen we dit jaar ook weer meedoen aan de Rabo Club actie en allerlei acties opstarten voor de verkoop van onze molen pakketten. Dit zijn pakketten van een combinatie van onze molen producten maar ook andere natuur producten van leveranciers uit de directe omgeving verpakt in de unieke juten molen Landzigt tas.

Naast alle voornoemde activiteiten is een van de belangrijkste doelen voor 2024 dat we door sponsor werving acties en subsidie aanvragen de nodige gelden bij elkaar weten te krijgen om in 2024 in ieder geval al het wiekenkruis te gaan vervangen en mogelijk ook kunnen starten met de reparaties aan metsel- en voegwerk van de molenromp. Los van deze restauratie werkzaamheden staan er ook een aantal “kleinere reparaties” gepland aan de kop van de korte spruit, een steunder van de kap en een strijkbalk en balkkoppen van de eerste verdiepingsvloer.

Een activiteit waaraan we in 2024 speciale aandacht willen gaan schenken is het bijdrage aan educatie over molens aan schoolkinderen van de basisscholen in Zuid-Beijerland en omgeving. We gaan scholen daarvoor uitnodigen om molenbezoeken aan molen Landzigt in te gaan plannen. Tijdens deze bezoeken kunnen de molenaars van onze stichting dan in detail informatie over de molen verstrekken en zo bijdragen aan het vasthouden en doorgeven van kennis en informatie over molens, molenaars maar ook molenmakers aan de volgende generatie. Op deze manier hopen we om op termijn ook jeugdige vrijwilligers bij de molen te gaan betrekken.


Doelstelling 2023 in het kort:  klik HIER voor het volledige document.

De doelstelling is dat op Nationale Molendag 13 mei 2023 de molen weer opengesteld gaat worden voor publiek en dat vanaf dat moment ook de molenwinkel weer open gaat. Daarbij zullen we een speciale activiteit gaan organiseren om de molen weer goed en duidelijk in beeld te brengen in Zuid-Beijerland en omstreken.

(Groot) onderhoud: Voor de aankoop van de molen was ons al duidelijk dat er een aantal flinke werkzaamheden en forse restauraties uitgevoerd zouden moeten gaan worden aan de molen. Waarvan een aantal zelfs om te zorgen dat de molen weer draai- en maalvaardig wordt.

Eind november 2022 is er een inspectie door de RTD uitgevoerd en daarbij is geconstateerd dat er sprake was van ernstig onvolkomenheden in een aantal lassen. Hierop hebben we als bestuur besloten om de molen stil te zetten en er niet meer mee te draaien. Onderstaand een beknopte opsomming van de uit te voeren (groot) onderhoudswerkzaamheden:

1. De gehele buitenzijde van de molen moet nodig geschilderd worden.
2. Er dient nog nader onderzocht te worden of het wiekenkruis te repareren is of dat dit in zijn geheel vervangen dient te worden. We houden voor nu rekening met de meest vergaande uitvoering vervanging.
3. Het metsel- en voegwerk van de molenromp dient op een flink aantal plaatsen hersteld te worden.
4. Van het lopende SIM plan dient nog het nodige aan werkzaamheden uitgevoerd te worden.

 

Onze sponsors:

1 | 2 | 3 | 4

Onze locatie

Molen Landzigt
Molendijk 19
3284 LE 
Zuid-Beijerland
info@molenlandzigt.nl

I
BAN: NL51 RABO 0160 2210 21

Openingstijden

Wekelijks op zaterdagmorgen.

09.30 u - 12.30 u

Laatste update:
07 juni 2024

Volg ons op onze socials:

  molenlandzigt

  @molenlandzigtMede mogelijk gemaakt met financiële steun van De Hollandsche Molen...
...en de provincie Zuid-HollandAndere bijdragen van oa:


Real time web analytics, Heat map tracking -