Stichting molen Landzigt 1857” werd opgericht om de grotendeels - door brand - verwoeste korenmolen van Zuid-Beijerland in haar oude glorie te herstellen. In de statuten van de Stichting is opgenomen:

“Artikel 2.
De stichting stelt zich ten doel:
Het inzamelen van gelden bestemd voor de herbouw en instandhouding van de door brand verwoeste molen te Zuid-Beijerland, gemeente Korendijk en het doen herbouwen van genoemde molen, één en ander in de ruimste zin des woords.”

Het herbouwen van de molen is geslaagd; op 16 mei 1992 is de molen weer feestelijk in gebruik genomen. Aansluitend heeft de stichting zich tot 2006 beziggehouden met het inzamelen van gelden voor instandhouding van de molen, het doen instandhouden van de molen en het exploiteren van het windmolenbedrijf. Na de verkoop van de molen aan de molenaar in 2006 ondersteunt de Stichting de molenaar/moleneigenaar. Voor deze ondersteuning is geld nodig dat wordt geworven uit een netwerk van donateurs.

Sinds december 2022 is de molen weer terug in eigendom gekomen van de Stichting. Hierdoor is de noodzaak om financieel onze "broek op te houden" nog groter geworden.


Op 1 januari 2009 heeft de Belastingdienst aan “Stichting molen Landzigt 1857”de culturele ANBI- status toegekend (ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling).

Dit houdt in dat schenkingen gedaan kunnen worden die fiscaal interessant kunnen zijn voor de schenker. In het geval dat u een schenking doet aan “Stichting molen Landzigt 1857” mag u - wanneer u uw aftrekpost berekent - deze gift verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250.

Meer over de ANBI-status en de aftrekbaarheid van uw gift kunt u ook nog eens nalezen op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/anbi-status-controleren

Vanzelfsprekend zijn wij blij met deze toekenning door de Belastingdienst wij hopen dat dit voor u mede een reden is om ons financieel te steunen.
ons RSIN-nummer is:  800724902

KVK-nummer: 41120585

Ingevuld_formulier_Publicatieplicht_ANBI_algemeen.pdf 

Onze sponsors:

1 | 2 | 3 | 4

Onze locatie

Molen Landzigt
Molendijk 19
3284 LE 
Zuid-Beijerland
info@molenlandzigt.nl

I
BAN: NL51 RABO 0160 2210 21

Openingstijden

Wekelijks op zaterdagmorgen.

09.30 u - 12.30 u

Laatste update:
07 juni 2024

Volg ons op onze socials:

  molenlandzigt

  @molenlandzigtMede mogelijk gemaakt met financiële steun van De Hollandsche Molen...
...en de provincie Zuid-HollandAndere bijdragen van oa:


Real time web analytics, Heat map tracking -